اخباری از چاپگرهای سه بعدی

14 بهمن 1393

1 - چاپ اسلحه ای از جنس پلاستیک سخت که تا 200 گلوله ی آزمایشی نیز شلیک کرده است . 

2 - چاپ منقار عقاب و پیوند آن به منقار عقابی که آسیب دیده بود 

3 - چاپ اعضای بدن و پیوند آن ، در حال حاضر پوست چاپ شده برای پیوند به پوست آسیب دیده چاپ شده است .

آیات 91 و 92 و 93 سوره ی حجر

14 بهمن 1393
همانا که قرآن را جزء جزء کردند( به برخی از آن عمل کردند و بخشی را رها کردند) ، پس سوگند به پروردگارت که از همه ی آنان خواهیم پرسید ، از آنچه انجام می دادند .
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم