آیات 91 و 92 و 93 سوره ی حجر

14 بهمن 1393
همانا که قرآن را جزء جزء کردند( به برخی از آن عمل کردند و بخشی را رها کردند) ، پس سوگند به پروردگارت که از همه ی آنان خواهیم پرسید ، از آنچه انجام می دادند .
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم